טל: 073-7613611

הסבר להמשך מצגת באופן אופיס בשביל המורה בלבד

עיצוב =Design

הגדרת עמוד = Page Setup

רקע =background

הוספה = Add

הנפשה = animation

להחיל על כל השקפים = Apply to all slides

הנפשה מותאמת אישית = Custom Animation

מעבר בין שקפים =Switch between transparencies

צליל = soundvoice

החל על כל השקפים = Apply to all transparencies

תזמון אוטומטי Automatic scheduling

שיתוף בפייסבוק
שיתוף בטוויטר
Call Now Button