שילוב של נתוני אקסל עם מקורות נתונים אחרים בפאואר פוינט 2010

שילוב של נתוני אקסל עם מקורות נתונים אחרים בפאואר פוינט 2010

אם אתם רוצים לשלב נתונים של אקסל עם מקורות אחרים בפאואר פוינט 2010

:תוכלו להשתמש בקישור הבא

http://msdn.microsoft.com/en­us/library/gg624332.aspx

כל הזכויות שמורות לזיו לפיד