מיזם אומנות של גוגל ארט

גוגל חשפה את גוגל ארט

מיזמני אומנות ניתן לראות אותם בקישור הבא.:

גוגל חשפה את גוגל ארט

מיזמני אומנות ניתן לראות אותם בקישור הבא.:

https://www.google.com/culturalinstitute/u/0/browse/?f.media_type=3d&q.openId=media_type

הערה: בגדר המלצה בלבד וכל נזק שיגרם מהתקנה ושימוש האחריות על המשתמש עצמו

כל הזכויות שמורות לזיו לפיד

הערה: בגדר המלצה בלבד וכל נזק שיגרם מהתקנה ושימוש האחריות על המשתמש עצמו

כל הזכויות שמורות לזיו לפיד