איך מוחקים סרטון ביו-טיוב

אם אתם רוצים למחוק סרטון ביו-טיוב

תוכלו לעשות זאת בדרך הבאה:

1)            תיכנסו ליו-טיוב

2)            תיכנס למנהל הסרטונים

3)            לך העלאות

4)            ברגיע שתעמוד על הסרטון תראה שמופיעים לך שלושה אובייקטים,

5)            תלחץ על מחק

כל הזכויות שמורות לזיו לפיד