הורדת שירים מיו-טיוב

אם אתם רוצים להוריד שירים מיו-טיוב

תוכלו להוריד תוכנה

דרך הקישור הבא:

http://software.nana10.co.il/Software/?SoftwareID=8469

הערה: בגדר המלצה בלבד וכל נזק שיגרם מהתקנה ושימוש האחריות על המשתמש עצמו

כל הזכויות שמורות לזיו לפיד