הוספת תגובות אחרונות בבלוג

ככל שאנשים יגיבו לכם והבלוג יפורסם ויהיה מעניין יותר

יהיו תגובות

על מנת לסדר את התגובות האחרונות צריף לעשות את הדבר הבא:

1)            להכנס לבלוג שלכם

2)            ללכת לפריסה

3)            ללחוץ על הוסף גאד'ט

4)            כאשר תיפתח תיבת הדו-שיח

5)            תרשמו בתוכה את התת-כותרת תגובות אחרונות

6)            ותלחצו על שמור

כל הזכויות שמורות לזיו לפיד