יצירת גרפים באקסל דוקס

 

אחרי שיצרתם גיליון נתונים באקסל

גיליון כלשהו תוכלו ליצור גרף

וכעת נלמד את הדרך לעשות זאת:

1) ניצור גיליון נתונים

2) נלך לתפריט insert>cahrt

3) תפתח תיבת דו-שיח בה תצטרכו לבחור האם הגרף יהיה שורות או עמודות

4) תבחרו את הדוגמה שבה הגרף יהיה או התרשים

5) תבחרו את אחת האפשרויות

6) ותלחצו עלinsert

כל הזכויות שמורות לזיו לפיד