טכנולוגיית וירטואליזציה

מי שעובד עם רשתות ווירטואליזציה

יוכל להוריד תוכנה מהאתר הבא:

http://www.microsoft.com/he-il/download/details.aspx?id=3702

הערה: בגדר המלצה בלבד וכל נזק שיגרם מהתקנה ושימוש האחריות על המשתמש עצמו

כל הזכויות שמורות לזיו לפיד