אפשרות נוספת לשחזור קבצים

אם ברצונכם לשחזר קבצים תוכלו לעשות זאת

דרך המדריך הבא בקישור הבא:

http://www.faqil.com/guides/fr.html

הערה: בגדר המלצה בלבד וכל נזק שיגרם מהתקנה ושימוש האחריות על המשתמש עצמו

כל הזכויות שמורות לזיו לפיד