החזרת דברים שזורקים בטעות מסל מיחזור

כאשר זרקתם מסמכים,תיקיות,תמונות

עוד ישנה אפשרות להציל את הדברים בדרך הבאה:

1)            תסמנו את זרקתם

2)            תעמדו עם העכבר על מה שסימנתם

3)            תלחצו לחצן ימני עם העכבר

4)            ולחצן שמאלי על שחזר

5)            ואז הדברים שזרקתם בטעות יחזרו למקומם

כל הזכויות שמורות לזיו לפיד