המלצה לתוכנת דחיסת זיכרון

אם אתם צריכים זיכרון ואתם רוצים לתת עוד דחיפה לדחיסה על מנת שיהיה עוד זיכרון

תוכלו להוריד את התוכנה בקישור הבא:

הערה: בגדר המלצה בלבד וכל נזק שיגרם מהתקנה ושימוש האחריות על המשתמש עצמו

 

כל הזכויות שמורות לזיו לפיד