העברת מסמכים מתיקיה לתיקיה

על מנת להחזיר את מה שבטעות עשית

את צריכה לעשות את הצעדים הבאים:

שיהו שתי חלונות פשוטים

1)1) חלון שבו נמצאים המסמכים שהעברת בטעות

2) תפתחי את המחשב שלי

3) תגררי עם העכבר את כל המסמכים אל תיקיית המסמכים שלי אליו את מעוניינת להחזיר את המסמכים שבטעות העברת למקום אחר