פיצול קבצים

אם אתם מעוניינים לפצל קבצים בכל מיני פלטפורמות

תוכלו לעשות זאת בעזרת האתר הבא:

http://www.hjsplit.org/

הערה: בגדר המלצה בלבד וכל נזק שיגרם מהתקנה ושימוש האחריות על המשתמש עצמו

כל הזכויות שמורות לזיו לפיד