איך זורקים מskydrive

שרוצים לזרוק מsaydrive מסמכים לסל מיחזור עושים את הצעדים הבאים

1)            נכנסים לskydrive

2)            עומדים על המסמך

3)            לוחצים לחצן ימני על המסמך

4)            ולחצן שמאלי על מחק

כל הזכויות שמורות לזיו לפיד