הפיכת חומר לספרון pdf

מי שמעוניין להפוך את החומר שלו לספרונים,חוברות ועוד בפורמט pdf

יוכל לעשות זאת בקישור הבא:

http://www.a-pdf.com/faq/

הערה: בגדר המלצה בלבד וכל נזק שיגרם מהתקנה ושימוש האחריות על המשתמש עצמו

 

כל הזכויות שמורות לזיו לפיד