עבודה קלה עם תוכנת pdf

אם אתם יש לכם מסתכים בפורמט pdf

תוכלו להוריד או לקנות דרך הקישור הבא את התוכנה:

http://www.abbyy.co.il/?categoryId=26860&itemId=44626

הערה: בגדר המלצה בלבד וכל נזק שיגרם מהתקנה ושימוש האחריות על המשתמש עצמו

כל הזכויות שמורות לזיו לפיד