בדיקות אימות לתבניות לעבודה בשפת rails

אחרי שבחרתם תבנית לעבודה בשפת rails

תוכלו לעשות לה בדיקות אימות בקישור הבא:

http://railswizard.org/

הערה: בגדר המלצה בלבד וכל נזק שיגרם מהתקנה ושימוש האחריות על המשתמש עצמו

כל הזכויות שמורות לזיו לפיד