איך מעצבים מספר עם מטבע

שיש לנו דף עבודה עם גיליון עם מטבעות ורוצים שהש"ח יופיע

עושים את הפעולות הבאות

1)            בונים את הגיליון ללא הסימן ש"ח

2)            לאחר עומדים עם העכבר על התא שרוצים לעצב את הש"ח

3)            לחיצה ימנית עם העכבר על התא

4)            וללכת לעיצוב תאים

5)            שנפתחת תיבת הדו-שיח עיצוב תאים

6)            מסמנים את הסיווג מטבע

7)            לוחצים על אישור

כל הזכויות שמורות לזיו לפיד