איך לעבוד עם סרגל כלים קווים ומילוי

יש בתוכנה של המצגות אפשרות לצייר לצבוע ועוד

דרך סרגל כלים קווים ומילוי

דומה לתפריט סגנונות ועיצובים

שם תוכלו לצייר ולהגדיר הגדרות כיצד לצייר

הסרגל נמצא למעלה על יד סרגל הכלים הראשון

כל הזכויות שמורות לזיו לפיד