הוספת אובייקט ציור במצגת

אם רוצים לצייר במצגת ישנו אובייקט ציור

איך מפעילים אותו

בתחתית המסך ישנו סרגל ציור

לוחצים על המלבן

עומדים באיזה מקום במסך וגוררים עם העכבר

ואז יש מלבן

אם רוצים להוסיף טקסט

לוחצים בפנים וכותבים

כל הזכויות שמורות לזיו לפיד