איך ליצור מאקרו

מאקרו היא פעולה הקלטת פעולות וגם שילוב של פעולות נוספות

איך בונים הקלטת מאקרו

1)            כותבים מה שמעוניינים להקליט

2)            מסמנים את הקטע שמעונינים להקליט

3)            הולכים לתפריט כלים>מקרו

4)            הפעלת הקלטה

5)            אם רוצים להפסיק את ההקלטה לוחצים הסקת הקלטה

6)            נפתח חלון לשמור

7)            ועושים שמירה בשם Module1

כל הזכויות שמורות לזיו לפיד