איך לשמור ולפתוח קבצים בכתבן של אופן אופיס

שמירת קובץ

אחרי שכותבחים מסמך ולא רוצים שהוא ילך לאיבוד נהוג לשמור אותו

ועושים זאת בדרך הבאה:

1)הולכים לתפריט קובץ>שמירה בשם

2)            תיפתח תיבת דו-שיח

3)            ואז הולכים לתיקיה שבה רוצים לשמור

4)            פותחים את התיקיה בה רוצים לשמור

5)            נותנים שם למסמך

6)            ולוחצים על שמור

פתיחת קובץ

שיש לנו מסמך שאנחנו מעוניינים להמשיך אותו

צריך ללכת בדרך הבאה על מנת שנוכל לפתוח אותו

1) הולכים לתפריט קובץ פתח

2) ואז הולכים לתיקיה שבה שמרונו את המסמך

3) פותחים אותו או בלחיצה כפולה על המסמך

או לוחצים על המסמך והולכים לפתח

פורמטים של קבצים

קיימים מספר פורמטים של קבצים

כמו:doc, ing ועוד

שרוצים לשמור בפורמט מסוים

עושים את הדבר הבא:

1)הולכים לתפריט קובץ>שמירה בשם

2) ברגע שנפתחה תיבת הדו-שיח

3) הולכים לsave as type

4) ואז תוכלו לשמור באיזה פורמט שתרצו

כל הזכויות שמורות לזיו לפיד