מספור עמודים

שרוצים לכתוב ספר או חוברת נהוג להשתמש במספור עמודים

איך עושים זאת:

1)            הולכים לתפריט הוספה

2)            כותרת עליונה או תחתונה

3)            תלחצו לחצן ימני על העכבר בכותרת תחתונה

4)            ותלכו לפקודת דף

5)            בלשונית עמוד תוכלו למספר את העמודים

כל הזכויות שמורות לזיו לפיד