מעקב אחר שינויים

מעקב אחר שינויים מאפשר למי שמקבל את המסמך בהמשך לעקוב אחר שינויים שהיו במסמך ולתת אישור לתקנם

איך עושים זאת

1)            הולכים לתפריט כלים

2)            לתפריט עריכה

3)            ולאחר מכן לשינויים ושם בוחרים

4)            אם לקבל או לדחות את השינויים

כל הזכויות שמורות לזיו לפיד