הקלטת מאקרו באופן אופיס

 

שרוצים להקלט מאקרו עושים את הפעולותהבאות:

1)            הולכים לכלים >מאקרואים

2)            הפעלת מקרו

3)            ולאחר מכן הולכים

4)            לתפריט כלים>הפעלת מאקרו

5)            מאקרואים של אופן אופיס>tools

6)            basic

7)            ולאחר מכן לmodule

8)            ואחר כך לtable sample

הצגת המאקרו

1) על מנת להציג מאקרו צריך לגשת

2) לתפריט כלים >מאקרו

3) הפעלת מאקרו

4) שתפתח תיבת הדו-שיח צריך ללכת לtools

5) ולאחר מכן לpython sample

6) ולאחר מכן לגשת לtaple sample

7) cretaple

8) לחיצה על הפעלה

כל הזכויות שמורות