מחיקת הודעות בדואר לייב

שרוצים למחוק הודעות בדואר לייב עושים את הצעדים הבאים:

1)            מסמנים את המכתבים שרוצים למחוק בשילוב מקש ctrl

2)            לחיצה ימנית על המכתבים המסומנים

3)            לחיצה שמאלית על מחק

4)            תלכו לפריטים שנמחקו

5)            תסמנו את כל המכתבים

6)            לחיצה ימנית על המכתבים

7)            לחיצה שמאלית על מחק

8)            תלכו לסל מיחזור וגם משם תמחקו

כל הזכויות שמורות לזיו לפיד