מחיקת היסטורה בכרום

שרוצים למחוק היסטוריה מדפדפן כרום

הולכים למרובע שנראה כמו יישום

בוחרים באופציית האפשרויות (Options )

וללכת לנתוני גלישה (Browsing Data )

בחלון חדש תסמנו מה ברצונכם למחוק (Mark what you want to delete )

כל הזכויות שמורות לזיו לפיד