שינוי בדפדפן פיירפורקס

מי שעובד בדפדפן פיירפורקס ישים לב לשינוי הבא:

כאשר הוא יפתח לשונית חדשה הוא לא יראה יותר את האתרים אתם עבד לפני כן אלא אם הוא ילחץ מצד שמאל שהוא בעברית או מצד ימין אם הוא באנגלית על הרבוע המקווקו ואז הוא יקבל את האתרים אתם עבד קודם

כל הזכויות שמורות לזיו לפיד