איך לשנות גודל פונט בוואלה

כאשר אנחנו רוצים לשנות גודל פונט עושים את השלבים הבאים:

1)  בתוך דואר וואלה אפשר לשנות את גודל הפונט באמצעות הלשונית

2) אופציה נוספת היא דרך מקשי המקלדת הבאים:

א) +ctrl = הגדלת פונט

ב) ctrl- = הקטנת הפונט

ג) ctrl0 = יחזור למצב המקורי