אפשרות נוספת להורדת תווכנות

אם אתם רוצים להוריד תוכנות לכל מיני דברים

תוכלו לעשות זאת בקישור הבא:

http://www.online-convert.com/

הערה: בגדר המלצה בלבד וכל נזק שיגרם מהתקנה ושימוש האחריות על המשתמש עצמו

כל הזכויות שמורות לזיו לפיד