הפניית דפדפני אינטרנט לכתובות אינטרנט אחרות

אם אתם רוצים להפסיק הפניית דפדפני אינטרנט אוטומטית לכתובות אינטרנט אחרות תוכלו לעשות זאת בקישור הבא:

http://www.ehow.com/how_8523353_stop-redirecting-explorer-firefox.html

כל הזכויות שמורות לזיו לפיד